Η επιχείρηση υλοποιεί Έργο στο πλαίσιο της Δράσης «Eνίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Από 9/1/2012 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση του ακινήτου σας. Ένας πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής έρχεται στο χώρο του ακινήτου σας κατόπιν συνεννόησης και πραγματοποιεί την ενεργειακή επιθεώρηση. Από την ημέρα της συλλογής των στοιχείων, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι έτοιμο προς έκδοση και παράδοση εντός 24 ωρών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες και την έκδοση πιστοποιητικού.

Αναλυτικές Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην επίσημη σελίδα του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) 

Συνεργάτες MATRIK