Η επιχείρηση υλοποιεί Έργο στο πλαίσιο της Δράσης «Eνίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Κωδ. ακινήτου: W13287
Αγροτεμάχιο προς πώληση Χαλκιδική - Νικήτη ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ | 41376 τ.μ. | 900.000 €