Η επιχείρηση υλοποιεί Έργο στο πλαίσιο της Δράσης «Eνίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Επικοινωνία

MATRIK REAL ESTATE

ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ E.Π.Ε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & REAL ESTATE
Πωλήσεις - Μισθώσεις - Ανακαινίσεις
Έκδοση δανείων - Εκτιμήσεις ακινήτων - Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

MATRIK REAL ESTATE
Δελφών 32, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

(+30) 2310-850944
(+30) 2310-850994
(+30) 2310-860402

Συνεργάτες MATRIK