Η επιχείρηση υλοποιεί Έργο στο πλαίσιο της Δράσης «Eνίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Contact

MATRIK REAL ESTATE

CHATZIANAGNOSTOU BROS LTD
REAL ESTATE & CONSTRUCTION COMPANY
Sales - Leases – Renovations - Issuance of loans
Property valuations - Issuance of Energy Certificates

MATRIK REAL ESTATE
Delfon 32, Thessaloniki
Greece

(+30) 2310-850944
(+30) 2310-850994
(+30) 2310-860402

Partners MATRIK