Η επιχείρηση υλοποιεί Έργο στο πλαίσιο της Δράσης «Eνίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Τακτοποίηση Αυθαίρετων - Ημιυπαίθριων

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα αναλάβει άμεσα να κάνει τον πολεοδομικό έλεγχο του ακινήτου σας, αλλά και να σας ενημερώσει για τις δυνατότητες υπαγωγής του στον νέο νόμο Ρύθμισης Αυθαιρέτων

Συνεργάτες MATRIK