Η επιχείρηση υλοποιεί Έργο στο πλαίσιο της Δράσης «Eνίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.
Find your new home in Thessaloniki

In the beautiful city of Thessaloniki and in the rest of the prefecture our company Matrik has unlimited properties for sale and rent as (Student houses, Apartments, Maisonettes, Detached houses, Villas, Plots, Parcels, Commercial Properties) which are all published on our website, updating daily with lots of photos, videos and detailed information. We can point you huge number of properties in excellent prices, lots of bargains in sales and rental, furnished for students, apartments, and studios in Thessaloniki, close to universities and give you useful tips for a guaranteed investment and pleasant stay in your dream home.

Partners MATRIK